آرشیو اخبار


1396؛ سالی پر از موفقیت برای شرکت کشت ‌و صنعت اسفراین

1396؛ سالی پر از موفقیت برای شرکت کشت ‌و صنعت اسفراین

سال گذشته اخبار بسیار خوبی از شرکت کشت و صنعت اسفراین در رسانه‌ها منتشر شد؛ اخباری که حکایت از اقداماتی ارزشمند داشته است؛

1397/1/26
1396؛ سالی پر از موفقیت برای شرکت کشت ‌و صنعت اسفراین

1396؛ سالی پر از موفقیت برای شرکت کشت ‌و صنعت اسفراین

سال گذشته اخبار بسیار خوبی از شرکت کشت و صنعت اسفراین در رسانه‌ها منتشر شد؛ اخباری که حکایت از اقداماتی ارزشمند داشته است؛

1397/1/26
برنامه‌های شرکت کشت ‌و صنعت سرخس برای افزایش تولید در بخش زراعی تشریح شد

برنامه‌های شرکت کشت ‌و صنعت سرخس برای افزایش تولید در بخش زراعی تشریح شد

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس برنامه‌های این شرکت برای افزایش تولید در واحد زراعی در سال 1397 را تشریح کرد.

1397/1/26
برنامه‌های شرکت کشت ‌و صنعت سرخس برای افزایش تولید در بخش زراعی تشریح شد

برنامه‌های شرکت کشت ‌و صنعت سرخس برای افزایش تولید در بخش زراعی تشریح شد

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس برنامه‌های این شرکت برای افزایش تولید در واحد زراعی در سال 1397 را تشریح کرد.

1397/1/26
تولید محصولات جدید متناسب با خواسته مشتریان است

مدیرعامل شرکت فرآورده‌های لبنی رضوی:

تولید محصولات جدید متناسب با خواسته مشتریان است

مدیر عامل شرکت فرآورده‌های لبنی رضوی گفت: تولید محصولات جدید متناسب با خواسته مشتریان انجام می‌شود.

1397/1/26
تولید محصولات جدید متناسب با خواسته مشتریان است

مدیرعامل شرکت فرآورده‌های لبنی رضوی:

تولید محصولات جدید متناسب با خواسته مشتریان است

مدیر عامل شرکت فرآورده‌های لبنی رضوی گفت: تولید محصولات جدید متناسب با خواسته مشتریان انجام می‌شود.

1397/1/26
باغات پسته شرکت کشت‌وصنعت سرخس به سیستم آبیاری نوین مجهز می‌شود

طی سال 1397؛

باغات پسته شرکت کشت‌وصنعت سرخس به سیستم آبیاری نوین مجهز می‌شود

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس گفت: طی سال 1397، باغات پسته این شرکت شرکت به سیستم آبیاری کم فشار مجهز می‌شود.

1397/1/26
باغات پسته شرکت کشت‌وصنعت سرخس به سیستم آبیاری نوین مجهز می‌شود

طی سال 1397؛

باغات پسته شرکت کشت‌وصنعت سرخس به سیستم آبیاری نوین مجهز می‌شود

سرپرست شرکت کشت و صنعت سرخس گفت: طی سال 1397، باغات پسته این شرکت شرکت به سیستم آبیاری کم فشار مجهز می‌شود.

1397/1/26
راهکارهای اجرایی شرکت کشت و صنعت اسفراین برای کنار آمدن با معضل کم آبی و خشکسالی

راهکارهای اجرایی شرکت کشت و صنعت اسفراین برای کنار آمدن با معضل کم آبی و خشکسالی

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اسفراین از اجرای روش‌های آبیاری سطحی جدید توسط این شرکت طی سال 1396 خبر داد.

1397/1/26
راهکارهای اجرایی شرکت کشت و صنعت اسفراین برای کنار آمدن با معضل کم آبی و خشکسالی

راهکارهای اجرایی شرکت کشت و صنعت اسفراین برای کنار آمدن با معضل کم آبی و خشکسالی

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت اسفراین از اجرای روش‌های آبیاری سطحی جدید توسط این شرکت طی سال 1396 خبر داد.

1397/1/26